1. Anvendelse

1.1 Disse handelsbetingelser (herefter kaldet ”Betingelserne”) gælder for alt festfyrværkeri (herefter kaldet ”show”) som bliver solgt eller formidlet via www.fynsfestfyrværkeri.dk (herefter kaldet ”hjemmesiden”) af Fyns Festfyrværkeri ApS (herefter kaldet ”Virksomheden”), som kunden heraf måtte købe.


1.2 Betingelserne gælder både for private og erhvervskunder.

Handelsbetingelser

Senest opdateret 16. marts 2022

2. Vilkår og accept af tilbud


2.1 Kunden modtager et gratis og uforpligtende tilbud, efter at have udfyldt vores kontaktformular på hjemmesiden. Såfremt Virksomheden måtte have yderligere spørgsmål for udarbejdelse, vil Kunden blive kontaktet telefonisk eller pr. e-mail.


2.2 Medmindre andet er angivet, vil alle fremsendte tilbud være gældende i 21 dage fra fremsendelsestidspunktet, men kan til enhver tid trækkes tilbage af Virksomheden i perioden, uden forudgående varsel.


2.3 Hvis Kunden ønsker at bekræfte det fremsendte tilbud, skal dette ske skriftligt (SMS, e-mail eller brev) eller mundtligt via telefon, samtidigt med levering supplering af oplysninger, så Virksomheden straks kan igangsætte myndighedsbehandling af ansøgningen til Beredskabet, samt planlægning af showet.


2.4 Selvom Kunden accepterer tilbuddet indenfor gyldighedsperioden, er aftalen ikke bindende før, at Virksomheden ligeledes bekræfter tilbuddet skriftligt eller telefonisk overfor Kunden, grundet rådighed af mandskab og andre bookinger.

3. Pris & Betaling


3.1 Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusiv dansk moms (25%) for produkter til private, mens produkter til erhvervsdrivende er eksklusiv moms, med mindre andet er angivet.


3.2 Virksomheden udsteder faktura med betalingsfrist på netto 8 dage, med mindre andet er aftalt med Kunden. Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Virksomheden sig ret til at pålægge renter eller rykkergebyr efter renteloven og i øvrigt forfølge sit krav.Fyns Festfyrværkeri tilbyder betaling med bankoverførsel til Dansk pengeinstitut på konto i Danske Bank, samt gebyrfri MobilePay-betaling på op til 15.000 kr. for private kunder. Der kan forekomme eksternt gebyr ved betaling via MobilePay for virksomhedskunder. Kunden betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

4. Levering af show


4.1 Afviklingsdatoen af showet, betyder den dato, hvor showet er påkrævet for afskydning som angivet på det bekræftede tilbud.


4.2 Hvis Virksomheden undlader at levere showet af andre årsager, end uden for Virksomhedens rimelige kontrol eller kundens fejl, er Virksomheden ansvarlig overfor kunden. Dette ansvar er begrænset til en fuld tilbagebetaling til kunden, for den pågældende show og der kan ikke ske yderligere kompensation eller erstatning, som kunden måtte lide, af den manglende afvikling af showet.

5. Variationer i indhold og effekter


5.1 Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlige for, at have alle produkter lagerført på tidspunktet fra afskydning, hvorfor specielle effekter og ønsker bestræbes på at blive leveret til det aftalte show – men dette kan ikke kan garanteres.


5.2 Virksomheden er ikke ansvarlig over for kunden i nogen henseende, hvis Virksomheden er ude af stand til at levere på grund af manglende lagerbeholdning, leverandørsvigt eller på grund af tildeling til andre kunders shows.


5.3 Virksomheden er ikke ansvarlig for fusere eller elementer som ikke afskydes korrekt, hvorfor Kunden under ingen omstændigheder, kan kræve hel eller delvis kreditering for dette.


5.4 Virksomheden er ikke ansvarlig for varigheden af showet, ligesom et aftalt afskydningstempo ikke kan garanteres, selvom kunden måtte have fremsat sit ønske hertil. Kunden kan under ingen omstændigheder kræve hel eller delvis kreditering for dette.

6. Kvalitet


6.1. Alle afskudte shows er garanteret til at være indenfor normal og forventelig kvalitet, herunder sammensætning og afskydning. Alle andre garantier og forventninger til kvalitet eller betingelser, ønsker, beskrivelser mv. er udelukket.


6.2. Måtte Virksomheden bryde denne garanti (eller for ethvert andet krav baseret på en defekt i showet), er begrænset til, at give kunden en mindre refundering eller godtgørelse, dog vil virksomhedens maksimale ansvar, under ingen omstændigheder overstige netto fakturaværdi af det defekte/fejlbehæftede show.


6.3 En evt. klage over kvalitet, kan kun tages i betragtning, hvis denne fremsendes skriftlig til virksomheden inden for 24 timer efter afskydningstidspunktet. Der pålægges absolut intet ansvar overfor Virksomheden i henhold til klager, ej heller kompensation, medmindre denne procedure og tidsfrist er overholdt fuldt ud.

7. Suspendering eller annulleret afskydning


7.1 Manglende betaling: Sker der mislighold iht. betaling af fremsendte faktura(er) med forfaldsdato, herunder depositum og/eller restbetaling for showet, kan Virksomheden uden varsel, ophæve aftalen omkring afskydning af showet. Virksomheden vil underrette kunden skriftligt om udnyttelsen af sin mulighed for at suspendere eller opsige aftalen, alt efter omstændighederne.


7.2 Sikkerhedsvurdering: Den ansvarlige fyrværker på showet har alt ansvar på vegne af Virksomheden, med hensyn til sikkerhedsvurdering på affyringsstedet. Hvis det efter fyrværkerens egen vurdering, ikke er forsvarligt at afvikle showet, helt eller delvist, kan showet ændres uden forudgående varsel. Ligesom hvilken som helst effekt og element i showet kan tages ud af afviklingen af showet, uden forudgående varsel. Under sådanne omstændigheder forbeholder Virksomheden sig retten til, at opkræve kunden for det fulde beløb for showet eller kreditere en del af betalingen for showet, alt efter omstændighederne.


7.3 Vejrforhold: Hvis afskydningen af showet må aflyses på grund af dårlige vejrforhold, aflyses showet efter samråd med kunden, pga. sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. kraftig storm/orkan) betales 10% af showet, grundet udgifter til kundedialog, showsammensætning, myndighedsbehandling, forarbejde, indkøb, returnering og planlægning som allerede er afholdt af Virksomheden.


7.4 Personale: I tilfælde af, at Virksomheden aflyser showet pga. manglende personale, grundet akut sygdom, eller andet fravær hos personalet, refunderes hele beløbet.


7.5 Kundeaflysning: I tilfælde af, at kunden aflyser showet - uanset årsag, betales følgende pris, af det samlede aftalte beløb for betaling af showet:


Bekræftet bestillingsdato og frem til 14 døgn før afskydningstidspunktet: 65%

14 døgn før og frem til 48 timer før afskydningstidspunktet: 75%

Fra 48 timer og frem til afskydningstidspunktet: 100%


Afbestilling og aflysning skal altid ske skriftligt via e-mail og tidspunktet for modtagelse i Virksomhedens indbakke, er det afgørende tidspunkt i henhold til den endelige afregning. Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for manglende fremkommelighed af denne e-mail, og opsigelsen er ikke gyldig før vi bekræfter modtagelsen og afbestillingen.

8. Besked om tab eller skader ved et show


8.1 Enhver påstået skade på en person eller ejendom, både direkte og indirekte, påført af Virksomheden under afvikling af shows, skal meddeles øjeblikkeligt til den ansvarlige fyrværker under - eller straks efter - showet.


8.2 Undlades det, at fremsætte kravet inden for denne frist, med mindre Kunden eller tredjepart med rimelighed, er ude af stand til at overholde dette, kan Virksomheden ikke holdes ansvarlig for Kundens eller tredjeparts side vedr. tab eller skade.

9. Force Majeure


9.1 Virksomheden kan annullere et show helt eller delvist, uden ansvar over for kunden, for manglende levering eller forsinkelse i leveringen, når som helst, hvor Virksomheden er forhindret i at levere et show, eller elementer af showet jf. tilbuddet, for uden for virksomhedens kontrol, herunder men ikke begrænset til; krig, brand strejke, lockouts, ulykker, eller lovændring, uanset om dette opstår i eller uden for Danmark, hertil ændring eller ophør af godkendelser af produkter, myndighedsgodkendelse, eller en hvilken som helst grund uden for Virksomhedens rimelige kontrol.

10. Oplysninger til Virksomhedens forsikringsforhold


10.1 Virksomheden er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl, skader eller mangler ved Virksomhedens shows, kan dækkes for et beløb af indtil 10.000.000 kr. pr. skade eller pr. år, dog jf. Handelsbetingelsernes punkt 8 om ansvar og frist for besked.

11. Oplysning om klagemuligheder


11.1 En klage over tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mail adresse klage@fynsfestfyrvaerkeri.dk

12. Lov og værneting


12.1 Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Odenses byret.


12.2 Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på tlf. 71 75 50 51 eller pr. e-mail til kontakt@fynsfestfyrvaerkeri.dk

Kongensgade 9C, 1. sal.

5000 Odense C

CVR-nr.: 35394990

Tlf. 71 75 50 51

Bryllupsfyrværkeri

Firmafyrværkeri

Konfirmationsfyrværkeri

Musikfyrværkeri

Fyrværkerimester

Professionelt fyrværkeri

Firmafest festfyrværkeri

Slotsbryllup fyrværkerishow


Festfyrværkeri Odense

Festfyrværkeri Svendborg

Festfyrværkeri Nyborg

Festfyrværkeri Middelfart

© 2022 - Alle rettigheder forbeholdes.